Weblinks

Categorie :: Huurstrijd - wonen - volkshuisvesting

Huur plutocratisering -  Stop Dekker -  Stop Afbraak Sociale Huisvesting - SASH -  Nederlandse Woonbond -  Actiegroep Woonstrijd -  Stop Afbraak Sociale Huisvesting

Categorie :: Sociale strijd - sociale zekerheid - vakbeweging

FNV -  Solidariteit

Categorie :: Vredesstrijd - anti-imperialisme - 'war on terror' - 911

Stop oorlog -  Vredessite -  Haags vredesplatform -  Palestina Komitee -  Globalresearch -  From the Wilderness -  Mediawerkgroep Syrië -  Webster Tarpley

Categorie :: Anti-fascisme - anti-racisme - democratie - mensenrechten - vluchtelingen

Anti-fascistische Verzetsstrijders Nederland (AFVN) -  Werkgroep Vluchtelingen Vrij -  Wij vertrouwen computers niet -